1

scholen

1

leerlingen

Onderwijs

De basisschooltijd is voor kinderen een bijzondere tijd. In deze tijd wordt de basis gelegd voor hun verdere ontwikkeling. Ze hebben recht op solide en uitdagend onderwijs. Als we leerlingen van onze scholen vragen waarom hun school zo goed is dan zeggen ze dat de leraren goed lesgeven, dat ze zich prettig en gewaardeerd voelen en dat er ruimte is om op een boeiende manier te leren. Als we ouders vragen waarom de school van hun kind zo goed is, dan zeggen ze dat het schoolteam continu zoekt naar effectief èn betekenisvol onderwijs en dat de school in onbezorgde tijden en in moeilijke tijden aanvoelt als een warm bad. Als het personeel de vraag krijgt waarom wij zo goed zijn, dan zeggen ze dat bij OOadA bevlogen vakmensen werken die samen de ruimte pakken om inspirerend onderwijs te verzorgen voor onze leerlingen. Bij OOadA wil je graag werken. Daar blijven we ons voor inspannen.

 

Onze visie

Onze visie bestaat uit drie pijlers: basis op orde, toekomstgericht en uitdagend onderwijs en een herkenbaar openbaar karakter.

 

1. Onze basis moet op orde zijn en blijven

Met onze basis zit het wel goed. Toch vraagt die basis voortdurende aandacht. Pedagogisch klimaat, instructie, klassenmanagement en kwaliteitszorg, het moet allemaal sterk zijn. Kinderen hebben recht op het beste onderwijs en een sterke basis is goed voor het aanzien van ons vak. Het betekent ook dat we alles uit de leerlingen moeten halen. Scholen zetten alles op alles om dat te doen, maar daar valt nog een wereld te winnen.

 

2. Wij verzorgen toekomstgericht en uitdagend onderwijs

De maatschappij wordt steeds complexer en dynamischer. Het doet een steeds groter appèl op creativiteit, tolerantie, sociale vaardigheid, kennis van verschillende culturen en digitale vaardigheid. Wij denken dat het onderwijs een cruciale rol moet spelen in een goede en complete voorbereiding op die toekomst. Deze 21e eeuwse vaardigheden gaan veel verder dan alleen goed onderwijs in de vakken rekenen en taal. We leren onze leerlingen samenwerken, kritisch, oplossingsgericht en creatief denken en communiceren. We leren ze ook wegwijs te worden in de digitale wereld. De lesactiviteiten die hier bij horen geven de uitdaging waar onze populatie behoefte aan heeft. Er gebeurt op dat punt al veel, maar het is nog pril. Over vier jaar hebben onze scholen een herkenbaar toekomstgericht, uitdagend onderwijsaanbod op basis van de 21e eeuwse vaardigheden.


3. Ons openbaar karakter moet herkenbaar zijn

Wij verzorgen openbaar onderwijs. Elke leerling, elke ouder voelt zich bij ons gezien en welkom, ongeacht huidskleur, achtergrond, levensbeschouwing, uiterlijk of geaardheid. Maar openbaar onderwijs betekent meer. Wij willen met ons onderwijs een bijdrage leveren aan de sociale cohesie in de maatschappij. Die cohesie staat onder druk. Spanningen tussen bepaalde bevolkingsgroepen nemen toe en de kloof tussen kansrijk en kansarm wordt groter. Hoe we die opdracht concreet voor ons zien, weten we nog niet. Daar gaan we de komende drie jaar aan werken.

 

Nieuws

OOadA onderwijsfestival Join the Movement 20 september 2017
19 september 2017

OOadA onderwijsfestival Join the Movement 20 september 2017

Op 20 september organiseert OOadA het onderwijsfestival ‘Join the MOVEment’. Dit festival staat helemaal in het teken van samen leren en elkaar inspireren. Wat wil jij leren en wat kan je collega daarin betekenen? En andersom natuurlijk. Kennis en kunde zijn vaak direct om de hoek te vinden, bij een collega in je team of bij die collega van een andere OOadA-school. Hoe zorgen we ervoor dat die expertise in beweging komt? Hoe gaan we samen leren en vooruitkomen? Op het festival gaan we met elkaar en met mensen van buiten het onderwijs op zoek naar antwoorden op deze vragen. Wil je weten hoe het programma eruit gaat zien? Nog even geduld. Het uitgewerkte programma verschijnt na de zomervakantie op deze site.

 

https://www.jointhemovementooada.nl/

Bindmiddel jaargang 4 nummer 9
26 juli 2017

Bindmiddel jaargang 4 nummer 9


Download:
cp/uploads/nieuws/Bindmiddelnajaar16.pdf ›
Bindmiddel jaargang 4 nummer 10
10 december 2016

Bindmiddel jaargang 4 nummer 10

Nummer 10 - jaargang 4:

De Nederlandse School • Hoe besteden De Springstok, de 3e Dalton en de Boekmanschool de Scholenbeurs? • Starter en oude rot op de Dongeschool en de Olympia • Opleiden in School op de 2e Dalton, de Oscar Carré en De Burght • E-learning • Een leven lang leren • De Kweekvijver • Carrièreswitch op De Kleine Reus • Boekmanschool in beeld
Download:
BINDmiddel Winter 2016-2017 ›

Onze 22 scholen


De Springstok

Olympia

Kindercampus Zuidas

Merkelbachschool

1e Montessorischool De Wielewaal

6e Montessorischool Anne Frank

9e Montessorischool De Scholekster

14e Montessorischool De Jordaan

15e Montessorischool Maas en Waal

2e Daltonschool Pieter Bakkum

3e Daltonschool Alberdingk Thijm

Basisschool Oostelijke Eilanden BOE

Dr. E. Boekmanschool hoofdvestiging

De Kleine Reus

De Burght

Dongeschool

De Witte Olifant

Nicolaas Maesschool

Basisschool de kleine Nicolaas

De Notenkraker

Theo Thijssenschool

Oscar Carré