1

scholen

1

leerlingen

Nieuws

Meer keuze in arbeidsvoorwaarden
In het kader van goed werkgeverschap heeft OOadA deze maand een zogenaamde 'Cafetaria regeling' gepubliceerd die medewerkers in staat stelt zelf een deel van hun arbeidsvoorwaarden te kiezen.

Preview foto
Tot nu toe was er de mogelijkheid om gebruik te maken van de in de CAO PO vastgelegde fietsregeling en regeling vakbondscontributie. Maar met de komst van de 'Cafetariaregeling' zijn de mogelijkheden uitgebreid met de fitnessregeling en de laptop/pc/tablet-regeling.
Op die manier kunnen medewerkers hun arbeidsvoorwaarden meer afstemmen op hun persoonlijke behoeften.

 

De gekozen voorwaarde wordt met deze regeling fiscaal verrekend met het vakantiegeld of de eindejaarsuitkering. Hierdoor wordt er minder loonheffing ingehouden op het salaris en blijft er dus netto meer over. 

Vacatures


NIEUW! Leerkrachten de Dongeschool

NIEUW! Intern Begeleider de Dongeschool

NIEUW! Leerkracht groep 3/4/5 de Notenkraker

NIEUW! Leerkracht groep 1/2 de Notenkraker

NIEUW! Directeur 1e montessorischool de Wielewaal

NIEUW! Gymleerkracht de Kleine Nicolaas

NIEUW! Leerkrachten midden- en bovenbouw Kindercampus Zuidas

NIEUW! Leerkracht bovenbouw de Springstok

NIEUW! Leerkrachten onder- en bovenbouw de Witte Olifant

IKC Directeur - De Kleine Reus

Leerkracht groep 5 De Kleine Nicolaas

Open sollicitatie
Leerkrachten over werken bij OOadA
22 unieke lokaties
 
Eigentijds onderwijs
Samenwerking voortgezet onderwijs
Alliantie met Spinoza en Spinoza20first
 
Eigentijds onderwijs
Betekenisvol onderwijs in de praktijk
"De wereldwijze klas van juf Mischa"
Aantrekkelijk werkgeverschap
Leren van bedrijven
De lessen van Ajax en Tony's Chocolonely
 
Aantrekkelijk werkgeverschap
NT2 nieuwe stijl en interculturele communicatie
Taalonderwijs als loopbaanperspectief
 

Eigentijds onderwijs

De huidige tijd en de toekomst brengen specifieke maatschappelijke, technologische en ecologische uitdagingen en kansen met zich mee. Eigentijds onderwijs richt zich op kennis en vaardigheden die nu en morgen nodig zijn om als wereldburger het verschil te kunnen maken.


Kenmerkend voor eigentijds onderwijs zijn uitdagende onderwijsactiviteiten waarin verschillende leergebieden en life skills gecombineerd worden. De wereld ontdekken en naspelen. Ook buiten de muren van het schoolgebouw. 

Aantrekkelijk werkgeverschap

Openbaar Onderwijs aan de Amstel wil een aantrekkelijke werkgever zijn voor leerkrachten en ondersteunend personeel in Amsterdam en daarbuiten.

Die ambitie genereert vragen. Hoe vinden we geschikte medewerkers, hoe behouden we onze mensen en hoe begeleiden we nieuwe collega's?
Het werkgeverschap dat ons voor ogen staat geeft de komende jaren een kwalitatief antwoord op deze vragen en zorgt voor een grote werknemerstevredenheid.