1

scholen

1

leerlingen

Informatiebeveiliging en Privacy

Op 25 mei 2018 gaat de Europese wet Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG) in. Een nieuwe Europese wet die gaat over privacy. Omdat scholen gegevens over leerlingen verzamelen, vallen we onder de AVG. Deze wet is bedoeld om ervoor te zorgen dat de gegevens over personen (leerlingen) zorgvuldig worden gebruikt (geheimhoudingsplicht) en wordt misbruik ervan tegen gegaan. De nieuwe wetgeving bepaalt niet alleen onder welke voorwaarden persoonsgegevens gebruikt mogen worden, maar geeft ook aan dat er passende technische en organisatorische maatregelen op het gebied van informatiebeveiliging en privacy (afgekort: IBP) genomen moeten worden om persoonsgegevens te beschermen

 

Ouders hebben het recht om te weten welke gegevens er van hen en van hun kinderen worden verzameld door de school en voor welke doeleinden deze gegevens verzameld worden. Hoe OOadA omgaat met privacy staat in het privacyreglement. Met het privacy regelement voldoet het bestuur van OOadA aan zijn wettelijke informatieplicht.

 

In de bijlage is privacy regelement opgenomen. Daarnaast heeft OOadA een overzicht met welke leveranciers alle scholen  een verwerkingsovereenkomst 3.0 heeft afgesloten. Deze is hier te vinden. 

 

Voor medewerkers en schoolleiders heeft OOadA een IBP-beleidsplan opgesteld in de vorm van een handboek om op practische en heldere manier inzicht te hebben wat de nieuwe wet inhoud.

 

 

Download

Informatiebeveiliging en Privacy


NIEUW! Leerkracht groep 1-2 (3 tot 5 dagen) - 3e Dalton School

NIEUW! Adjunct-Directeur Boekmanschool

NIEUW! De Notenkraker - leerkrachten onder-, midden- en bovenbouw

NIEUW! Coördinator Opleiden in de School en Bovenschools Coach

NIEUW! Leerkracht onderbouw- De Springstok

NIEUW! Directeur- 14e montessorischool de Jordaan

NIEUW! Leerkracht- Merkelbachschool

NIEUW! Leerkracht ter ondersteuning middenbouw- De Burght

NIEUW! Leerkracht onderbouw- 6e montessorischool Anne Frank

NIEUW! Leerkracht middenbouw- 6e montessorischool Anne Frank

NIEUW! Leerkracht bovenbouw- Basisschool Oostelijke Eilanden

NIEUW! Leerkracht middenbouw - de Kleine Nicolaas

NIEUW! Leerkracht bovenbouw- Kindercampus Zuidas

NIEUW! Begeleider Passend Onderwijs- OOadA

NIEUW! Leerkracht onderbouw- Basisschool Oostelijke Eilanden (BOE)

NIEUW! Intern Begeleider - Olympiaschool

NIEUW! Groepsleerkracht 2e Daltonschool - werkdagen in overleg

NIEUW! Theo Thijssenschool - leerkracht groepen 1, 2, 4 en 5.

NIEUW! Leerkracht onderbouw, middenbouw, bovenbouw- Nicolaas Maesschool

Intern Begeleider Nicolaas Maesschool

Open sollicitatie
Leerkrachten over werken bij OOadA
22 unieke lokaties
Stuur je (open) sollicitatie, voorzien van CV, t.a.v. Jona Isaac (personeelszaken).
 
Eigentijds onderwijs
Samenwerking voortgezet onderwijs
Alliantie met Spinoza en Spinoza20first
 
Eigentijds onderwijs
Betekenisvol onderwijs in de praktijk
"De wereldwijze klas van juf Mischa"
Aantrekkelijk werkgeverschap
Leren van bedrijven
De lessen van Ajax en Tony's Chocolonely
 
Aantrekkelijk werkgeverschap
NT2 nieuwe stijl en interculturele communicatie
Taalonderwijs als loopbaanperspectief
 

Eigentijds onderwijs

De huidige tijd en de toekomst brengen specifieke maatschappelijke, technologische en ecologische uitdagingen en kansen met zich mee. Eigentijds onderwijs richt zich op kennis en vaardigheden die nu en morgen nodig zijn om als wereldburger het verschil te kunnen maken.


Kenmerkend voor eigentijds onderwijs zijn uitdagende onderwijsactiviteiten waarin verschillende leergebieden en life skills gecombineerd worden. De wereld ontdekken en naspelen. Ook buiten de muren van het schoolgebouw. 

Aantrekkelijk werkgeverschap

Openbaar Onderwijs aan de Amstel wil een aantrekkelijke werkgever zijn voor leerkrachten en ondersteunend personeel in Amsterdam en daarbuiten.

Die ambitie genereert vragen. Hoe vinden we geschikte medewerkers, hoe behouden we onze mensen en hoe begeleiden we nieuwe collega's?
Het werkgeverschap dat ons voor ogen staat geeft de komende jaren een kwalitatief antwoord op deze vragen en zorgt voor een grote werknemerstevredenheid.