1

scholen

1

leerlingen

Informatiebeveiliging en Privacy

Op 25 mei 2018 gaat de Europese wet Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG) in. Een nieuwe Europese wet die gaat over privacy. Omdat scholen gegevens over leerlingen verzamelen, vallen we onder de AVG. Deze wet is bedoeld om ervoor te zorgen dat de gegevens over personen (leerlingen) zorgvuldig worden gebruikt (geheimhoudingsplicht) en wordt misbruik ervan tegen gegaan. De nieuwe wetgeving bepaalt niet alleen onder welke voorwaarden persoonsgegevens gebruikt mogen worden, maar geeft ook aan dat er passende technische en organisatorische maatregelen op het gebied van informatiebeveiliging en privacy (afgekort: IBP) genomen moeten worden om persoonsgegevens te beschermen

 

Ouders hebben het recht om te weten welke gegevens er van hen en van hun kinderen worden verzameld door de school en voor welke doeleinden deze gegevens verzameld worden. Hoe OOadA omgaat met privacy staat in het privacyreglement. Met het privacy regelement voldoet het bestuur van OOadA aan zijn wettelijke informatieplicht.

 

In de bijlage is privacy regelement opgenomen. Daarnaast heeft OOadA een overzicht met welke leveranciers alle scholen  een verwerkingsovereenkomst 3.0 heeft afgesloten. Deze is hier te vinden. 

 

Voor medewerkers en schoolleiders heeft OOadA een IBP-beleidsplan opgesteld in de vorm van een handboek om op practische en heldere manier inzicht te hebben wat de nieuwe wet inhoud.

 

 

Download

Onze 22 scholen


1e Montessorischool De Wielewaal

2e Daltonschool Pieter Bakkum

3e Daltonschool Alberdingk Thijm

6e Montessorischool Anne Frank

9e Montessorischool De Scholekster

14e Montessorischool De Jordaan

15e Montessorischool Maas en Waal

De Burght

De kleine Nicolaas

De Kleine Reus

De Notenkraker

De Springstok

De Witte Olifant

Dr. E. Boekmanschool

Dongeschool

Kindercampus Zuidas

Merkelbachschool

Olympiaschool

Oostelijke Eilanden (BOE)

Oscar Carré

Nicolaas Maesschool

Theo Thijssenschool