1

scholen

1

leerlingen

Informatiebeveiliging en Privacy

Op 25 mei 2018 ging de Europese wet Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG) in. Een nieuwe Europese wet die gaat over privacy. Omdat scholen gegevens over leerlingen verzamelen, vallen we onder de AVG. Deze wet is bedoeld om ervoor te zorgen dat de gegevens over personen (leerlingen) zorgvuldig worden gebruikt (geheimhoudingsplicht) en wordt misbruik ervan tegen gegaan. De nieuwe wetgeving bepaalt niet alleen onder welke voorwaarden persoonsgegevens gebruikt mogen worden, maar geeft ook aan dat er passende technische en organisatorische maatregelen op het gebied van informatiebeveiliging en privacy (afgekort: IBP) genomen moeten worden om persoonsgegevens te beschermen

 

Ouders hebben het recht om te weten welke gegevens er van hen en van hun kinderen worden verzameld door de school en voor welke doeleinden deze gegevens verzameld worden. Hoe OOadA omgaat met privacy staat in het privacyreglement. Met het privacy regelement voldoet het bestuur van OOadA aan zijn wettelijke informatieplicht.

 

In de bijlage is privacy regelement opgenomen. Daarnaast heeft OOadA een overzicht met welke leveranciers alle scholen een verwerkingsovereenkomst 3.0 heeft afgesloten. Deze is hier te vinden. 

 

Voor medewerkers en schoolleiders heeft OOadA een IBP-beleidsplan opgesteld in de vorm van een handboek om op practische en heldere manier inzicht te hebben wat de nieuwe wet inhoud.

 

 

Download

 
Eigentijds onderwijs
Samenwerking voortgezet onderwijs
Alliantie met Spinoza en Spinoza20first
 
Eigentijds onderwijs
Betekenisvol onderwijs in de praktijk
"De wereldwijze klas van juf Mischa"
Aantrekkelijk werkgeverschap
Leren van bedrijven
De lessen van Tony's Chocolonely
 
Aantrekkelijk werkgeverschap
NT2 nieuwe stijl en interculturele communicatie
Taalonderwijs als loopbaanperspectief
 

Eigentijds onderwijs

De huidige tijd en de toekomst brengen specifieke maatschappelijke, technologische en ecologische uitdagingen en kansen met zich mee. Eigentijds onderwijs richt zich op kennis en vaardigheden die nu en morgen nodig zijn om als wereldburger het verschil te kunnen maken.


Kenmerkend voor eigentijds onderwijs zijn uitdagende onderwijsactiviteiten waarin verschillende leergebieden en life skills gecombineerd worden. De wereld ontdekken en naspelen. Ook buiten de muren van het schoolgebouw.