1

scholen

1

leerlingen

Over OOadA

Zijn onze leerlingen klaar voor een wereld die steeds sneller verandert? Hebben ze straks genoeg bagage? Hoe halen we alles uit elke leerling? Dat zijn de vragen waar de schoolteams en het bestuurskantoor van Openbaar Onderwijs aan de Amstel zich mee bezighouden.
 

Stichting Openbaar Onderwijs aan de Amstel bestaat uit 22 openbare basisscholen in de Amsterdamse stadsdelen Zuid en Centrum. Wij hebben bijvoorbeeld zes Montessorischolen, twee Daltonscholen, twee Cultuurprofielscholen, twee Ontwikkelingsgerichte scholen en twee Integrale Kindcentra. Ondanks de verscheidenheid in schoolconcepten, schoolteams en populaties hebben de scholen onder OOadA gemeenschappelijke kenmerken;

 

Ambitie. Om te beginnen kenmerkt OOadA zich door ambitie. Iedereen wil het beste voor de leerlingen. Er worden hoge eisen gesteld aan de kwaliteit die we leveren en de manier waarop iedereen zijn functie invult. Wij geloven dat ambitie nodig is om steeds beter onderwijs te bieden.

 

Hecht team. Teamwork is bij ons duidelijk herkenbaar. Overal is interesse om bij elkaar te kijken, ervaringen en ideeën te delen, elkaar te hulp te schieten en samen de kar te trekken. Als schoolbestuur zetten wij ons in om deze uitwisselingen te stimuleren.

 

Dynamiek. Er gebeurt veel, we doen veel, we werken hard en we pakken veel aan. We lopen graag voorop en we zijn erg nieuwsgierig naar nieuwe ontwikkelingen. Mensen die het initiatief nemen, worden binnen OOADA gewaardeerd, omdat wij geloven dat zij veranderingen teweeg kunnen brengen. 

 

Eigenwijs. Eigenwijs zijn we wel. We doen het heel graag op onze eigen manier. En of iets werkt of niet werkt, dat ervaren we liever zelf door per situatie te bekijken wat het beste is. Wij hechten aan die eigenheid, omdat het individuen en schoolteams ruimte geeft voor creativiteit en betrokkenheid. We willen geen organisatie zijn waarbij de centrale leiding bepaalt hoe alles precies in de schappen ligt.

 

 

 

Onze 22 scholen


1e Montessorischool De Wielewaal

2e Daltonschool Pieter Bakkum

3e Daltonschool Alberdingk Thijm

6e Montessorischool Anne Frank

9e Montessorischool De Scholekster

14e Montessorischool De Jordaan

15e Montessorischool Maas en Waal

De Burght

De kleine Nicolaas

De Kleine Reus

De Notenkraker

De Springstok

De Witte Olifant

Dr. E. Boekmanschool

Dongeschool

Kindercampus Zuidas

Merkelbachschool

Olympiaschool

Oostelijke Eilanden (BOE)

Oscar Carré

Nicolaas Maesschool

Theo Thijssenschool